logoMaster

BETONG

3D

SKYLTAR

   
 
 
Hem / Smakprov
Betonggjutning
3d-grafik / animering
Självhäftande grafik
Kontakt
 
 
546 563 569
572b 577 587

a
bly_kol  

Historien om ett annorlunda betongbord

Det började med en båt. Mina goda vänner ärvde en enmastad familjesegelbåt på 35 fot
som byggts om till en tvåmastad djonk. Den skulle flyttas från Helsingfors till södra Turkiet
men behövde först utrustas med extra vikt, 250 -300 kg, runt kölen. Det fanns redan bly
reserverad för ändamålet. Jag kopplades in i projektet i egenskap av vän, egen båtägare
och 3D-grafiker. Målet var att förvandla blyskrotet till gjutbara och hanterbara delar som
tillsammans bildade en krans runt den befintliga kölen. Efter att ha tagit oss genom olika
steg som 3D-ritningar, cellplastmodeller och betongformar kunde vi slutligen genomföra
gjutningen av 4 stiliga blyklumpar och montera fast dem. Vi lyckades med vår plan,
båten blev färdig och kunde ge sig iväg på sin resa från Helsingfors, runt hela Europa
till södra Turkiet.
För mig var det dock starten på en annan resa. Jag gick tillbaka till mina 3D-ritningar,
jag kunde inte släppa de läckert välvda formerna. I datorn placerade jag två blyklumpar
bredvid varandra med en glasskiva ovanpå. Det blev ett bord! Visserligen en opraktisk,
rentav omöjlig möbel, men idén kändes spännande och värd att utveckla. Här började
min jakt på en intressant och smäcker bordsstomme, som tack vare glasskivan hela tiden
är närvarande. Givetvis skulle bly ersättas med något annat tungt. Betong kändes som
ett naturligt val, man kan ju gjuta och förvandla den till vilken form som helst! Jag fortsatte
med min formgivning och började samtidigt upptäcka betongens värld. Mina kunskaper
var nästan obefintliga, men det var ett lockande område även om det var mycket större
än jag anat. Stommens slutliga form blev lite komplicerad och jag insåg att det skulle
vara krångligt med armering inuti gjutformen. Om jag kunde hitta en superblandning,
tillräckligt stark och självbärande, kanske med hjälp av fibrer, skulle jag slippa armera
betongen. Jag skummade marknaden med färdiga bruk, frågade, köpte, fick prover t o m
från utlandet, blandade, gjöt och testade. På vägen fick jag många värdefulla råd och tips,
men samtidigt började jag inse att jag måste hitta på ett eget recept. Jag utvecklade
bekantskap med termer som ”högpresterande och ultrahögpresterande betong”,
”reactive powder concrete”, silica fume”, ”fibrer”, ”superplasticerare”, jag samlade recept,
tittade på hållfasthetskurvor och läste doktorsavhandlingar. Men det bästa och viktigaste
var att jag träffade fackfolk som kunde mycket om materialet i verkligheten. Jag vände
mig till Cementa på Liljeholmen som ligger i mitt grannskap och kontaktade även
betonginstitutet CBI, som redan var en av mina kunskapskällor. Med hjälp av 3D-bilder
kunde jag presentera min vision och hoppades på några goda råd och tips. Till min
förvåning och stora glädje fick jag både råd och tips och mycket praktisk hjälp under
utvecklingsarbetet med min betong, både från Patrick Rogers på CBI, och särskilt från
Hans-Erik Gram på Cementa, som jag betraktar som min mentor och vars hjälp och stöd
har varit ovärderliga.
Mitt betongbord är inte bara betongstomme, det är även en glasskiva och detaljer i trä
som förmedlar mötet mellan betongen och glaset. Även de pusselbitarna föll på plats
med hjälp av duktiga fackmänniskor. Särskilt trädetaljerna kan bli utsatta för stor
belastning och många olika träslag testades innan valet föll på nordamerikansk lönn.
Det kan skrivas mycket om hur olika delar av bordet håller ihop, hur träet behandlas
och hur bearbetningen av betongytan går till, men det får bli ett annat kapitel.
Förhoppningsvis visar min produkt betongens naturliga skönhet, dess förmåga att möta
andra material och hur betong trots sin hårda och tunga karaktär kan kapslas in i mjuka
och kanske t o m smäckra former. Jag har fått många positiva reaktioner och några bord
har redan lämnat min verkstadsstudio. Det har fått namnet ”3D-bordet” och några av
bordets vänner kallar det ”Skate-bord”. Det ska tillverkas i liten skala och jag hoppas
att många kommer att lockas av dess lite udda skönhet.
Nereid
3D_frigoB   frigoReal
blyForm3D   formReal
sidaBly3D   blyKolReal
diagon   blyGlasB
bord_3D   577
 


  

 
  
160718 161831 155526
155526 162704 155603

  

http://www.vform.se   © 2015 V-form